Najveći udjel osoba koje kupuju/naručuju robu ili usluge putem interneta su u Danskoj i Nizozemskoj gdje se najmanje 84 % odraslih osoba koristilo e-trgovinom. U nekoliko regija u Švedskoj i sjevernoj polovini Njemačke vrlo velik udio odraslog stanovništva naručio je robu ili usluge putem interneta

Gotovo dvije trećine (65 %) odraslog stanovništva EU-a izvijestilo je da je u 2020. godini kupilo/naručilo robu ili usluge putem interneta. Eurostat je za svoje svrhe e-trgovinu definirao kao kupnja robe ili usluga putem elektroničkih transakcija, uključujući slanje narudžbi za robu ili usluge putem interneta (plaćanje i krajnja isporuka robe ili usluge mogu se obavljati na internetu ili izvan njega).

Sklonost upotrebi e-trgovine, kao i mnoge druge internetske aktivnosti, usko je povezana s dobi. Na primjer, broj osoba u dobi od 25 do 34 godine bio je 2,5 puta veći od vjerojatnosti da su se koristili internetom za kupnju/narudžbu robe ili usluga (83 %) u usporedbi s osobama u dobi od 65 do 74 godine (33 %). Međutim, taj se digitalni jaz među generacijama postupno zatvara.

U otprilike jednoj petini europskih regija (42 od 197 regija za koje su dostupni

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen