Parfem po imenu Bombshell (iz kolekcije Victoria’s Secret) je jedan od najsnažnijih repelenata – kemikalija koje odbijaju kukce, napose komarce.

Međutim, ni proučavatelji kukaca (entomolozi), ni kemičari koji su analizirali sastav tog parfema nisu uspjeli definirati točan kemijski spoj (ili kombinaciju više njih) zaslužnu za taj učinak.

Inače, kažu stručnjaci, do sada su poznata samo četiri kemijska spoja čiji miris pouzdano odbija komarce: pikaridin, citriodiol (iz ulja limunskog eukaliptusa), IR-3535 (sintetička beta-aminokiselina nalik alaninu) i DEET (dietiltoluamid).

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen