Pregled skoro 500 online trgovina koje prodaju odjeću i obuću, namještaj i kućanske predmete i električne uređaje  pokazalo je da dvije trećine (67%) pregledanih web adresa nisu u skladu s osnovnim pravima potrošača EU-a, objavila je Europska komisija. Pregled su izvršili nacionalni uredi za zaštitu potrošača u 27 članica EU.

EU Direktiva o pravima potrošača (EU Consumer Rights Directive) zahtjeva da se prilikom kupovine na Interneta svaki potrošač upozna s jasnim, točnim i razumljivim informacijama o isporuci,  pravima na odustajanje i pravnom jamstvu u slučaju neispravnosti proizvoda.

Nepoštivanje EU propisa pronađeno je u malo više od dvije trećine europskih online trgovina

Neki od ključnih rezultata pregleda su: