Uz svaki od borbenih aviona u ovom pregledu dali smo i procijenjeni trošak sata leta. I odmah se moramo ograditi, kao što smo se ogradili na početku teksta gdje smo rekli da je moguće da nam svi podaci nisu javno dostupni, da je i ovo otvoreno za debatu. Naime, trošak sata leta za borbeni avion je gotovo nemoguće izračunati u nekim apsolutnim iznosima za svakog korisnika (zemlju), odnosno, toliko je varijabli koje ovise o slučaju da se sve troškove treba gledati uvjetno i relativno.

Općenito se troškovi mogu podijeliti u kategorije – trošak održavanja podijeljen po satima leta (maintenance cost per hour of flight) ili operativni trošak sata leta, te na koncu cijena samog leta  gdje se manje-više računa samo cijena goriva i potrošnih dijelova.

Ovo znači da su troškovi leta u komparabilnih zrakoplova (prvenstveno po broju, snazi i generaciji i tipu motora) obično usporedivi. Trošak održavanja po satu leta među avionima, pak, jako varira i tu se najbolje vidi gdje pare cure, ali ni tu nije moguće sasvim jasno vidjeti koliko konkretnog korisnika (zemlju) košta sat nekog leta. Hrvatsku bi, primjerice, sat leta F-35 ili SU- 57 sigurno više koštao nego SAD ili Rusiju. Primjera radi, USAF na čitavoj

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen