Europska komisija je danas predložila ambicioznu reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Europskoj uniji: Akt o digitalnim uslugama (Digital Service Act DSA) i Akt o digitalnim tržištima (Digital Market Act DMA).

Novim pravilima trebali bi se bolje zaštititi potrošači i njihova temeljna prava na Internetu te stvoriti pravednija i otvorenija digitalna tržišta za sve sudionike na digitalnom tržištu. Nova pravila ujednačena su na cijelom jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije te bi, prema očekivanjima autora, trebala potaknuti inovacije, rast i konkurentnost, a korisnicima ponuditi nove, bolje i pouzdane internetske usluge. Pravila bi trebala podržati i rast manjih platformi, malih i srednje velikih te novoosnovanih poduzeća koja će imati jednostavan pristup kupcima na cijelom jedinstvenom digitalnom tržištu uz istodobno smanjenje troškova usklađivanja sa zakonodavstvom.

Nadalje, novim pravilima zabranjuju se nepošteni uvjeti koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati nadzornici pristupa jedinstvenom tržištu. Ta dva nova prijedloga temelj su ambicije Europske komisije za, kako su ga nazvali, digitalno desetljeće Europe.