Akili kompanija napravila je videoigru EndeavorRX za pomoć u liječenju poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) kod djece. U ponedjeljak je objavljeno da je EndeavorRX prva videoigra koja će se moći dobiti preko liječničkog recepta u Americi i time postati službeni dio terapije ADHD-a za djecu između 8 i 12 godina.

Igra je dobila odobrenje organizacije Food and Drug Administration (FDA) na temelju jednoipolgodišnjeg istraživanja koje je obuhvaćalo 348 ispitanika s dijagnozom ADHD-a. Ispitanici su nekoliko dana prije istraživanja pauzirali s uzimanjem svoje uobičajene terapije lijekovima, a potom su igrali igru po 25 minuta dnevno, 5 dana u tjednu, kroz 4 tjedna.

Od 180 ispitanika, otprilike trećina njih pokazala je mjerljivi napredak na TOVA ljestvici (Tests of Varibles of Attention). Oko 10% ispitanika prijavilo je neke nuspojave, najčešće frustraciju i glavobolju, koje se općenito mogu pojaviti tijekom dugotrajnog igranja videoigara, i ipak se čine blaže od nuspojava izazvanih tradicionalnim lijekovima. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu The Lancet u veljači ove godine.

Iako je FDA dao odobrenje liječnicima za uključivanje ove igre u terapijski tretman ADHD-a, treba napomenuti da je istraživanje kojim se potvrđuje djelotvornost igre u liječenju ADHD-a financirao Akili Interactive Labs, kompanija koja je napravila EndeavorRX. Čak i Akili

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen