Podsjećajući da su Europska komisija (EK) i Agencija EU-a za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) 29. siječnja predstavile alatni okvir ili tzv. Toolbox za 5G, koji predstavlja zajednički odgovor svih zemalja članica EU na moguće rizike koje bi izgradnja i uporaba 5G mreža mogla predstavljati u budućnosti, iz HAKOM-a za Hinu objašnjavaju da je to zapravo skup preporuka za mjere koje se mogu koristiti za umanjivanje identificiranih rizika u procesu uvođenja i primjene 5G mreža pete generacije.

“Time su bile obuhvaćene sve države članice tako što su procjene rizika bile provedene na nacionalnim razinama i na razini EU-a, a potom i objavljene u listopadu prošle godine. HAKOM je u tome dogovorom svih relevantnih tijela koja sudjeluju u radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost imao ulogu koordinatora prilikom nacionalne procjene rizika”, otkrivaju iz te regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, ističući da je njihova nacionalna procjena rizika bila i jedan od 28 ulaznih dokumenta za spomenutu zajedničku europsku procjenu rizika.

Ono što sada slijedi je da nacionalna radna skupina koju koordinira HAKOM iz tog ‘toolboxa’ EK izabere alate i odredi kriterije za proizvođače i dobavljače opreme koji žele raditi u Hrvatskoj, dok će domaći operatori moći nabavljati opremu i rješenja od svih proizvođača koji zadovolje te zadane kriterije.

“Koliko

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen