Hrvatski Telekom objavio je danas svoje nerevidirane konsolidirane rezultate za šest mjeseci završenih 30. lipnja 2020. Situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i posljedičan razvoj događaja utjecali su na uvjete poslovanja, a što se odrazilo i na poslovanje Hrvatskog Telekoma.

Kao izravna posljedica, u prvoj polovici 2020. ukupni konsolidirani neto prihodi su manji za 201 milijun kuna, odnosno 5,4%, u odnosu na prvu polovicu 2019. godine. Smanjenje prihoda uzrokovano je manjom realizacijom prihoda od fiksnih usluga (105 milijuna kuna, odnosno 6,3%), prihoda od mobilnih usluga (100 milijuna kuna, odnosno 6,1%) i ostalih prihoda (7 milijuna kuna, odnosno 93,0%), a što je djelomično anulirano većim prihodima od sistemskih rješenja (12 milijuna kuna, odnosno 3,2%).

U prvoj polovini 2020. godine EBITDA nakon najmova manja je za 110 milijuna kuna, odnosno 7,8%, zbog smanjenja u HT Grupi u Hrvatskoj (106 milijuna kuna, odnosno 8,1%) i u Crnogorskom Telekomu (4 milijuna kuna, odnosno 3,9%). Kad se isključe jednokratni učinci EvoTV transakcije iz prvog tromjesečja 2019. godine, EBITDA nakon najmova bila je manja za 3,7%, a marža EBITDA-e nakon najmova iznosila je 37,0%.

Izazovno tromjesečje

Neto dobit nakon manjinskih udjela manja je za 125 milijuna kuna, odnosno 28,5%. Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su 804 milijuna kuna i veća

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen