Skupina znanstvenika s više njemačkih sveučilišta objavila je u najnovijem broju časopisa Science rad o svojem postignuću u mjerenju iznimno kratkih vremenskih intervala. Njihovo postignuće dobilo je status najkraćeg izmjerenog vremenskog intervala ikada, koji iznosi 247 zeptosekundi.

Što je zeptosekunda?

Zeptosekunda (zs) je trilijarditi dio sekunde.

Možemo je zapisati kao 0.000000000000000000001, odnosno 1×10−21 sekundi.

Prefiks zepto, koji označava faktor od1 0−21 prihvaćen je kao dio metričkog sustava 1991. godine. Ime je dobio prema latinskoj riječi septem (sedam) jer može biti predstavljen i zapisom oblika 1000-7.

Spomenuti znanstvenici do ovog su rekorda došli mjerenjem vremena koje je potrebno fotonu da, krećući se brzinom svjetlosti, prevali udaljenost koju predstavlja promjer jedne molekule vodika (H2). Mjerenje je obavljeno u Hamburgu, na ubrzivaču čestica DESY. Molekula vodika ozračena je X-zrakama na način da je jedan prema njoj poslani foton uspio iz molekule izbiti oba elektrona.

Najkraća izmjerena jedinica vremena

Budući da se elektroni ponašaju istodobno kao čestice i valovi, izbijanje elektrona zabilježeno je u obliku dva zasebna vala, koji su se spojili stvarajući uzorak interferencije valova. Analizom tog uzorka izmjereno je vrijeme koje je bilo potrebno fotonu da prijeđe put od jednog do dugog atoma molekule vodika – i ono iznosi 247 zeptosekundi (tj. 0.000000000000000000247 sekundi).

Proces je

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen