Studentica primijenjene fizike na nizozemskom Tehničkom sveučilištu Delft, Maura Willems, za svoj je diplomski rad izradila – najmanje božićno drvce na svijetu. Ono je nastalo korištenjem naprednog pretražnog elektronskog mikroskopa s tuneliranjem (Scanning Tunneling Microscope) koji je u stanju promatrati kristalne strukture vodljivih materijala na razini atoma, ali i manipulirati pojedinim atomima.

Willems je koristila ovaj uređaj kako bi iz savršene kristalne rešetke precizno izbacila 51 atom, i tako dobila strukturu koja naliči na božićno drvce. Visina ovog drvca, gotovo sigurno najmanjeg do sada, a vrlo vjerojatno i najmanjeg koje će ikada moći biti izrađeno, je tek četiri nanometra. Nanometar je milijunti dio milimetra, pa bi trebalo posložiti 250 tisuća ovakvih drvaca jedno na drugo da bi se dobila struktura visoka jedan milimetar.

Pretražni elektronski mikroskop s tuneliranjem za svoj rad koristi tunelski efekt, kvantnomehaničku pojavu pri kojoj postoji vjerojatnost da elementarna čestica svlada prepreku/barijeru kada to zakoni klasične fizike ne dopuštaju. To omogućava da se ovim uređajem određuje položaj pojedinih atoma, a “rezolucija” na kojoj rade može ići i do 0,1 nanometar.

Za otkriće pretražnog mikroskopa s tuneliranjem fizičari Gerd Binnig i Heinrich Rohrer dobili su Nobelovu nagradu za fiziku 1986. godine.

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen