Pelješac je drugi najveći poluotok u Hrvatskoj. Dug je 65 km, njegova površina iznosi 348 km2. Počinje kod Stona, završava se u Lovištu. Najveći vrh na Pelješcu je Sveti Ilija, koji je visok 961 m.

peljesac_1

Cijeli poluotok Pelješac leži u Dubrovačko neretvanskoj županiji, razdijeljen je na četiri općine: Ston (2600 stanovnika), Janjina (600 stanovnika), Trpanj (900 stanovnika) i Orebić, koji ima 4200 stanovnika.

peljesac_2

Pelješac je naseljen već od neolitika dalje. Jako bitnu ulogu je Pelješac imao u vrijeme Dubrovačke republike (1326 – 1806), jer u Stonu su bile glavne Dubrovačke solane, a isto tako je na poluotoku bila skoncentrirana privreda maslina.

peljesac_3

Danas je na Pelješcu glavna djelatnost naravno turizam, jako važna je i privreda vina, široko poznat je Plavac, najskuplja marka vina sa Pelješca je Dingač.

Članci u istoj kategoriji: