Funkcioniranje telekomunikacijske infrastrukture od izuzetne je važnosti u vrijeme pandemije te Odbor regulatora BEREC-a, na osnovu odluke Europske komisije, objavljuje  dva puta tjedno, na osnovu podataka koje dobije od nacionalnih regulatornih tijela 27 članica Europske unije, sažetke izvješća o stanju internetskih kapaciteta tijekom krize covid-19.

Izvješća sadrže informacije o stanju mrežnog kapaciteta, poduzetim regulatornim radnjama, aktivnostima i komunikaciji operatera i daljnjoj komunikaciji s krajnjim korisnicima.

Najnoviji sažetak izvještaja BEREC-a o stanju internetskih kapaciteta tijekom krize covid-19, sastavljen 8. travnja.

BEREC se, usto, obvezao na uspostavljanje posebnog mehanizma nadzora kako bi se osiguralo redovito praćenje stanja internetskog prometa u svakoj državi članici i kako bi se brzo moglo odgovoriti na pitanja kapaciteta.  Europska komisija zatražila je od BEREC-a da signalizira svaki značajni neočekivani događaj na Internetu prometna situacija u svakoj državi članici povezana s pandemijom Covid-19.

Novo izvješće sažima glavne nalaze podatka koje su BEREC-u dostavili njegovi sastavni nacionalni organi od 7. travnja 2020. Ukupno 311 nacionalnih regulatornih tijela (NRO-ovi su podijelili svoje podatke o utjecaju krize na telekomunikacijske mreže i dosadašnjim radnjama.

15 NRO izvijestilo je da nisu primijetili nikakve promjene u odnosu na prethodno

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen