Izvršni odbor Europskog clouda za otvorenu znanost (European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA). SRIA pruža opće smjernice za donošenje radnih programa za EOSC u novom programu Obzor Europa, a do 31. kolovoza 2020. godine je moguće uključiti se u savjetovanje i dati doprinos budućnosti EOSC-a.

Sve organizacije koje su iskazale interes za EOSC (istraživačke infrastrukture, sveučilišta, istraživači, industrija, nacionalne i međunarodne inicijative, donositelji politika, znanstvenici i drugi zainteresirani dionici) pozvane su da se uključe u savjetovanje. Savjetovanje se provodi putem online upitnika u kojem sudionici mogu dati mišljenje o temama kao što su vodeća načela, područja djelovanja i prioriteti EOSC-a. Savjetovanje se odnosi i na nagrađivanje praksi i vještina otvorene znanosti; standarde, alate i usluge traženja, pristupa i ponovnog korištenja rezultata; te zajedničku i udruženu infrastrukturu koja omogućava otvoreno dijeljenje znanstvenih rezultata.

Prije popunjavanja upitnika, sudionicima se savjetuje da prouče konzultacijski dokument SRIA, koji daje opći okvir i pruža ključne informacije o procesu savjetovanja. Više informacija o SRIA pruža webinar pod nazivom Open consultation for EOSC Strategic

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen