Iz dana u dan je sve više korisnika interneta. Oni koji se već dugo služe ovom mrežom svih mreža, sigurno su čuli, a vjerojatno i znaju što je domena na internetu. Oni novi korisnici će vjerojatno tek čuti za nju.

Uglavnom, ona je jedinstveni naziv koji se koristi za identifikaciju web stranica na internetu. To je adresa koja se koristi za pristup nekoj web stranici, a osim samog naziva, sastoji se i od ekstenzije. Internetske domene se registriraju kroz registar domena, a usluga koja to omogućuje naziva se registracija.

Zanimljivi nazivi domene

Kako bi domena na internetu bilo što zanimljivija, svatko mora pripaziti da odabere što zanimljiviji naziv. On je u većini slučajeva proizvoljan, no kada se kombinira s nekom esktenzijom, tada odabrana kombinacija mora biti slobodna, odnosno ne smije se dogoditi da ju je već netko prije vas registirirao jer to onda vi nećete moći učiniti.

Neka od pravila pri odabiru naziva domena su:

  • Neka bude po mogućnosti što kraći
  • Neka bude pamtljiv
  • Neka se ne koriste posebni znakovi, ako baš nije neophodno

Naravno, vi ne morate zadovoljiti niti jedno od ovih pravila, ali iskustva korisnika su pokazala da su te stvari poprilično bitne.

Ekstenzija je također važna

Osim naziva, domena na internetu se sastoji i od ekstenzije. Ona je od naziva odvojena točkom i prema njoj se može odrediti radi li se o globalnoj ili nacionalnoj domeni. Globalna domena može imati razne ekstenzije, a najpopularnija je svakako .COM. Ipak, baš zbog toga je ponekad teško pronaći slobodnu kombinaciju naziva i te ekstenzije koju već netko nije registrirao. Zato se uvijek možete odlučiti za neku drugu globalnu ekstenziju, kao što su .EU, .INFO i dr. 

Domena na internetu
Domena na internetu se sastoji i od ekstenzije. Globalna domena može imati razne ekstenzije, a najpopularnija je svakako .COM.

Ako se pak planirate predstaviti domaćoj publici, onda razmislite o korištenju hrvatske nacionalne domene, odnosno one s .HR ekstenzijom. Karakteristična je po toj kratici zemlje i mnogi će tako već pri samom pogledu na internetsku domenu primijetiti da je to neka iz Hrvatske.

Jednostavna registracija domene na internetu

Registracija domena na internetu je proces unošenja novog naziva u registar domena. Registracija se može obaviti putem raznih tvrtki, a proces obično uključuje provjeru dostupnosti domene te na kraju plaćanje registracijske naknade. Nakon registracije, domena se može koristiti za postavljanje web stranice ili e-pošte. Imate li neku web trgovinu, svakako razmislite i o tome da ugovorite SSL certifikate za dodatnu zaštitu.

Registracija domena se može obaviti putem raznih tvrtki
Registracija domena se može obaviti putem raznih tvrtki, a proces obično uključuje provjeru dostupnosti domene te na kraju plaćanje registracijske naknade.

Za postupak registracije možete se odlučiti za usluge neke domaće tvrtke ili neke strane tvrtke. Ishod će na kraju biti potpuno isti, samo je na vama da odlučite tko vam više odgovara.

Postupak provjere domene

Prije nego možete dovršiti postupak registracije domene, potrebno je uspješno završiti postupak provjere internetske domene. Taj postupak za cilj ima utvrditi je li netko već ranije registrirao potpuno istu kombinaciju naziva i ekstenzije. Zbog toga, nakon što unesete naziv i ekstenziju, sustav vam može dati dva odgovora:

  • Željena kombinacija je slobodna i možete nastaviti s postupkom registracije
  • Željena kombinacija nije slobodna i morate napraviti određene izmjene
YouTube video
Provjera domene (Kompletni vodič) – Alat za provjeru domene

Ako su potrebne izmjene, to znači da morate ili promijeniti naziv, ili promijeniti ekstenziju ili promijeniti i jedno i drugo. Najjednostavnije će vam biti promijeniti ekstenziju budući da postoje različite vrste pa ne biste trebali imati problema da pronađete neku odgovarajuću, a da možete zadržati naziv koji želite. Kada uspješno prođete i taj korak, možete nastaviti s postupkom registracije domene na internetu.

Ništa bez SSL certifikata

SSL certifikati na internetu su posebna vrsta zaštite koja se postavlja na web stranice. Oni šifriraju komunikaciju koja se obavlja između računala korisnika i servera na kojem se nalaze neke web stranice. Ta komunikacija može uključivati razne osobne podatke korisnika, podatke o kreditnim karticama i slično. Zato je iznimno bitno da ta komunikacija bude osigurana što je bolje moguće.

Internetski SSL certifikati šifriraju komunikaciju
Internetski SSL certifikati šifriraju komunikaciju koja se obavlja između računala korisnika i servera na kojem se nalaze neke web stranice.

Kada su SSL certifikati instalirani na nekoj web stranici, to se može primijetiti po dvije karakteristike:

  • U web pregledniku pokraj adrese domene se može vidjeti ikona lokota i klikom na nju se mogu dobiti određeni podaci vezani uz SSL certifikat
  • U web pregledniku adresa web stranice počinje s oznakom https (a ne http kao kod web stranica koje nemaju nikakvu zaštitu)

Internetski SSL certifikati nisu svemogući i postoji mogućnost da i njih haker zaobiđe. Ipak, kada na nekoj web stranici vidite instaliran SSL certifikat, ipak se možete osjećati puno sigurnije nego kod neke web stranice koja nema nikakvu zaštitu.

Članci u istoj kategoriji: