Turizam

Pelješac

Pelješac je drugi najveći poluotok u Hrvatskoj. Dug je 65 km, njegova površina iznosi 348 km2. Počinje kod Stona, završava se u Lovištu. Najveći vrh na Pelješcu je Sveti Ilija, koji je visok 961 m. Cijeli poluotok Pelješac leži u Dubrovačko neretvanskoj županiji, razdijeljen je na četiri općine: Ston (2600 stanovnika), Janjina (600 stanovnika), Trpanj (900 stanovnika) i Orebić, koji ima 4200 stanovnika. Pelješac je naseljen već od neolitika dalje. Jako bitnu ulogu je Pelješac imao u vrijeme Dubrovačke republike (1326 - 1806), jer u Stonu su bile glavne Dubrovačke solane, a isto tako je na poluotoku bila skoncentrirana privreda maslina. Danas je na Pelješcu glavna djelatnost naravno turizam, jako važna je i privreda vina, široko poznat je Plavac, najskuplja…
Continue Reading
Turizam

Lovište

Lovište je manje mjesto na poluotoku Pelješac. Pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja ima sjedište u Dubrovniku. Udaljenost od Dubrovnika je 131 km. Matična općina kraja je Orebić, koji je udaljen 17 km. Lovište ima približno 200 stanovnika. Kraj je bio ustanovljen 1885 godine, kad su se tu nastanili stanovnici Nakovane i doseljenici sa otoka Hvar (iz naselja Gdinj, Selce i Bogomolja). Zavjetnik kraja je Mala Gospa (mali šmaren) 8. septembar. U Lovištu je svake godine približno 3000 sunčanih sati, što znači, da kraj spada među najviše sunčane na cijelom Jadranu. Lovište leži u jako zatvorenoj uvali, koja ima približno 5 km obale, voda u uvali je uvijek za koji stepen toplija nego u okolnim krajevima. Prosječna dnevna temperatura u januaru iznosi između…
Continue Reading