Europska komisija je pokrenula novu verziju alata namjenskog alata za samoprocjenu koji školama pomaže da iskoriste sav potencijal digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje SELFIE. U cijeloj se Europi ponovno otvaraju škole pa je SELFIE unaprijeđen kako bi pomogao u olakšavanju uvida u različite aspekte uspješnosti učenja na daljinu tijekom pandemije koronavirusa i planiranju nove školske godine u skladu s potrebama učenika i učitelja.

SELFIE (samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije) besplatan je, jednostavan i prilagodljiv alat. Zainteresirane škole mogu se registrirati na platformi i isprobati SELFIE. Alat prikuplja anonimne odgovore učenika, nastavnog osoblja i ravnatelja te generira pregled prednosti i nedostataka škole u upotrebi digitalnih tehnologija.

Od njegova pokretanja 2018. alatom SELFIE koristilo se više od 7.000 škola i gotovo 700.000 korisnika iz 57 zemalja. Dostupan je na 31 jeziku, uključujući sva 24 službena jezika EU-a. SELFIE je jedna od 11 mjera Europske komisije iz Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, koji se revidira u okviru javnog savjetovanja. U novi akcijski plan uvrstit će se pouke stečene tijekom krize koju je uzrokovao koronavirus te poduprijeti obrazovanje i osposobljavanje kroz čitav tijek digitalne transformacije.