Vlasniku Volkswagen Sharana koji je pokrenuo sudski postupak dodijeljena je odšteta u visini prodajne cijene vozila umanjena za trošak korištenja istoga. Ovaj sudski presedan sada otvara vrata novim tužbama i dodatnim odštetama

Njemački Federalni sud donio je presudu u prvom pojedinačnom slučaju u aferi “Dieselgate”. U ovoj je parnici vlasnik Volkswagen Sharana tražio odštetu u visini pune prodajne cijene automobila jer je otkriveno da je VW koncern varao na ekotestovima i tako doveo kupce u zabludu. Federalni sud dao je za pravo tužitelju Herbertu Gilbertu i naredio Volkswagenu plaćanje odštete.

Ona će biti u visini pune cijene vozila koju je Gilbert platio, umanjena za trošak korištenja vozila izračunat na temelju prevaljenih kilometara. Umjesto punog iznosa od 31.500 eura, tužitelj će dobiti odštetu u iznosu od 25.600 eura, uvećanom za kamate, a Gilbert će morati automobil vratiti kompaniji.

Obje strane u ovom postupku već su najavile žalbe, no problemi za Volkswagen tek počinju. Uzme li sud ovaj presedan kao

Nastavak članka … – Izvor članka

Članci u istoj kategoriji:

    Nije pronađen