Što je to ključna riječ?

Ključna riječ je jedna riječ ili fraza, koja se upotrebljava za opis objekta ili djelatnosti. U našem slučaju je naravno značaj sužen na one riječi, koje se pojavljuju kao traženi pojmi u Internet tražilicama, posebno u Googlu, koji u Sloveniji …

Objavljeno:

Optimizacija internet stranica

Optimizacija Internet stranica je sastavljena iz dva dijela, onsite (na samoj stranici) i offsite (vani stranice).

Onsite optimizacija

Tu stoje zauzeti elementi, koji su tako rečeno obavezan dio pri samoj izradi svake Internet stranice. Svaka stranica mora sadržati naziv (), …

Objavljeno: