Optimizacija Internet stranica je sastavljena iz dva dijela, onsite (na samoj stranici) i offsite (vani stranice).

Onsite optimizacija

Tu stoje zauzeti elementi, koji su tako rečeno obavezan dio pri samoj izradi svake Internet stranice. Svaka stranica mora sadržati naziv (), koji mora biti optimiziran na ključnu riječ, url adresu, naziv i među-nazive u tekstu (naslovi H1, H2,..). Osim toga ključna riječ mora se pojaviti i u tekstu, pri opisu slika i unutrašnjih linkova. Unatoč promjenama u algoritmima, koji su jako smanjili bit upisa u META oznake, poželjan je upis ključnih riječi i u META DESCRIPTION i META KEYWORDS.

optimizacija

Offsite optimizacija

Postaje sve važnija za rangiranje u tražilicama jer suvremeni alati čine onsite optimizaciju jednostavnom za radit. Offsite optimizacija traži puno rada i traženja, jer najviše vrijede linkovi sa stranica, kojih sadržaj se povezuje sa našim ključnim riječima. To je jedna od onih stvari što čini našu Internet stranicu kljucne-besede.si više nego dobar dodatak, jer vam nudi mogućnost pridobiti jedan ili dva visoko kvalitetna vanjska linka, koji su i sadržajno povezani.

Članci u istoj kategoriji: