Na internet stranici kljucna-rijec.com može se objaviti bilo koji originalni i unikatni članak, koji sadrži gradivo primjerno za cijelu populaciju čitatelja.
objava_1
Svaki članak mora imati naziv, koji je sastavljen iz željene ključne riječi. Jedna ključna riječ može biti korištena u nazivu samo jednog članka. Svaki članak mora sadržati najmanje 300 riječi, a isto tako je potrebno svaki članak opremiti sa najmanje tri i najviše sedam „tag-ova“. U članak može biti uključena i jedna slika, za koju autor mora imati prava za objavu. U samom članku moguće je postaviti najviše dva vanjska linka.
objava_2
Članak šaljite na mail info@kljucna-rijec.com

Članci u istoj kategoriji: